Nederlandstalige website over dyslexie

Institute Beeld in Kind: Geeft een mooi overzicht van beelddenkers.

Balans: Geeft informatie over leerproblemen, waaronder ook een page met vooral links naar Nederlandstalige sites over dyslexie en ADD.

Officiele instellingen

Belgie

Ministerie van onderwijs

Studie Informatiedagen: Deze dienst organizeert een beurs in elke provincie waar alle onderwijs instellingen vertegenwoordigd zijn.

Centra voor leerlingenbegeleiding

Onderwijs aanbod in Vlaanderen